Risk assessment Onroerend Goed (OG)

Indien u plannen heeft om een nieuwe woning of bedrijfspand te kopen of huren, kunnen wij een Risk Assessment OG uitvoeren. Het Risk Assessment OG heeft tot doel om aan te geven of er vanuit security perspectief al dan niet bezwaren kleven aan de verwerving of de huur van het betreffende pand.

Hierbij worden onder andere de volgende punten in oogbeschouwing genomen:

Beveiligingsmaatregelen

  • bestaande voorzieningen worden ge├»nventariseerd en beoordeeld op kwaliteit en doelmatigheid

Omgevingsonderzoek

  • misdrijven als: inbraak, diefstal, geweld, vandalisme
  • overlast in de vorm van: hangjongeren, drugsgebruik en overige buurtproblematiek
  • bevolkingsonderzoek: buurtveiligheid, onveiligheidsbeleving, te vermijden plekken, etc.


Alle bevindingen voortkomend uit het Risk Assessment OG wordt in een rapportage vastgelegd en aan u ter beschikking gesteld.

inbraakpreventie

Veiligheid draait vooral om vertrouwen. Het vertrouwen dat de leverancier de kwaliteit levert die...

BRANDPREVENTIE

Brand is iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed...

Woonhuisbewaking

Inbrekers worden steeds creativer, maar ook respectloser. Helaaas komt steeds vaker voor dat inbrekers...