Veiligheid is een gevoel. Dit gevoel wordt ook wel subjectieve veiligheidsbeleving genoemd omdat het onderhevig is aan allerlei persoonlijke ervaringen, percepties en feiten en omstandigheden uit de (naaste) omgeving.

Een veilig gevoel kan ruw verstoord worden als u te maken krijgt met een woningbrand, woninginbraak of andere inbreuken of aantastingen van uw persoonlijke levenssfeer.

Wij kunnen een positieve bijdrage leveren aan uw veiligheidsbeleving, door de bestaande beveiligingsvoorzieningen te inventariseren en te beoordelen op kwaliteit en doelmatigheid. Noodzakelijke aanpassingen en aanvullingen zullen in een verbeterplan aan u worden gepresenteerd. Daarbij worden organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen met elkaar in een logisch verband gebracht. Het uitgangspunt is dat inbreuken of aantastingen van uw persoonlijke levenssfeer in een zo vroeg mogelijk stadium worden gedetecteerd.

inbraakpreventie

Veiligheid draait vooral om vertrouwen. Het vertrouwen dat de leverancier de kwaliteit levert die...

BRANDPREVENTIE

Brand is iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed...

Risk assessment OG

Indien u plannen heeft om een nieuwe woning of bedrijfs-pand te kopen of huren kunnen wij een risk assessment...

Woonhuisbewaking

Inbrekers worden steeds creativer, maar ook respectloser. Helaaas komt steeds vaker voor dat inbrekers...