Veiligheid heeft u voor een groot gedeelte zelf in de hand. Goed voorbereid zijn op mogelijk risicovolle situaties geeft u een veilig en weerbaar gevoel.

GS Security Services heeft daarom een pakket aan trainingen en opleidingen samengesteld, waarbij de inhoud van de trainingen geheel kan worden afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen.

De onderstaande specialistische trainingen en opleidingen zijn bedoeld voor personen die al actief zijn, of een carrière ambiëren binnen de beveiligingsbranche.

  • Persoonsbeveiliger
  • Predictive profiling
  • Observatietechnieken

Conflicthantering (omgaan met agressie)
Tevens hebben wij een pakket aan trainingen en opleidingen samengesteld die ook interessant zijn voor uw (huis) personeel en een positieve bijdrage leveren aan een veilige woon- werkomgeving. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Security awareness training
  • Zelfredzaamheid bij brand
  • Veilig op digitale snelweg
  • EHBO, BHV en reanimatie – bedienaar AED

Daarnaast bieden wij een Red Teaming assessment aan in ons trainingsaanbod. Dit assessment is geschikt voor organisaties die de bestaande veiligheids- beveiligingsmaatregelen en procedures willen laten toetsen op efficiëntie en doelmatigheid, met als doel het beveiligingsbewustzijn te vergroten.

Al onze trainingen en opleidingen worden verzorgd door interne en externe deskundigen die GS Security Services met zorg heeft geselecteerd.

Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiligers moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever…

PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans…

OBSERVATIE TECHNIEKEN

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer.

CONFLICTHANTERING

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebbe

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

RED TEAMING

Red Teaming is uitermate geschikt middel om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren…

EHBO, BHV EN REANIMATIE

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken..

ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens...

VEILIG OP DIGITALE SNELWEG

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende...