Brandpreventie

Brand is iets waar we liever niet aan denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.

Wij kunnen uw woning inspecteren op mogelijke risico’s die een brand kunnen veroorzaken. Daarnaast inventariseren en beoordelen wij de aanwezige brandblusmiddelen in uw woning op kwaliteit en doelmatigheid. Noodzakelijke aanpassingen en aanvullingen zullen in een verbeterplan aan u worden gepresenteerd. De realisatie van de eventueel noodzakelijke aanpassingen, kunnen wij geheel voor u verzorgen.

Goed voorbereid zijn op risicovolle situaties en weten hoe u verantwoordt kunt handelen, geeft een veilig en weerbaar gevoel.

inbraakpreventie

Veiligheid draait vooral om vertrouwen. Het vertrouwen dat de leverancier de kwaliteit levert die...

Risk assessment OG

Indien u plannen heeft om een nieuwe woning of bedrijfs-pand te kopen of huren kunnen wij een risk assessment...

Woonhuisbewaking

Inbrekers worden steeds creativer, maar ook respectloser. Helaaas komt steeds vaker voor dat inbrekers...