Zelfredzaamheid bij brand

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens het koken, door onzorgvuldig gebruik van kaarsen, of door verkeerd gebruik van elektrische apparatuur. De meeste branden zijn eenvoudig te blussen. Dit kan door veiligheidsbewust handelen, door rookmelders op te hangen en brandblussers en blusdekens in huis te hebben.

Tijdens de training Zelfredzaamheid bij Brand leert u onder andere kleine blusmiddelen te gebruiken. Als blussen geen optie meer is leert u op een veilige wijze de woning te verlaten. De training bevat zowel theoretische als praktijkelementen.

Werknemers zoals personal assistants, chauffeurs en huispersoneel kunnen ook een bijdrage leveren aan deze vorm van veiligheid voor uw gezin.

De inhoud en locatie van deze training wordt in nader overleg met u bepaald.

Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiligers moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever…

PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans…

OBSERVATIE TECHNIEKEN

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer.

CONFLICTHANTERING

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebbe

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

RED TEAMING

Red Teaming is uitermate geschikt middel om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren…

EHBO, BHV EN REANIMATIE

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken..

VEILIG OP DIGITALE SNELWEG

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende...