Veilig op digitale snelweg

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende mogelijkheden. We delen informatie, winkelen en bankieren vanuit huis en onderweg en blijven sneller dan ooit op de hoogte van elkaars ‘wel en wee’. Tegelijkertijd schuilen risico’s in deze online services.

Tijdens deze training leert u hoe u uw persoonsgegevens kunt beschermen en ontvangt u praktische tips zodat u veilig gebruik kunt maken van deze moderne communicatiemiddelen.

De locatie van deze trainingen wordt in nader overleg met u bepaald. Trainingen in huiselijke sfeer behoort tot de mogelijkheden.

Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiligers moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever…

PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans…

OBSERVATIE TECHNIEKEN

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer.

CONFLICTHANTERING

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebbe

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

RED TEAMING

Red Teaming is uitermate geschikt middel om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren…

EHBO, BHV EN REANIMATIE

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken..

ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens...