Security Awareness

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid. Maar werknemers zoals personal assistants, chauffeurs en huispersoneel kunnen ook een bijdrage aan de veiligheid van uw gezin leveren.

GS Security Services biedt praktijkgerichte voorlichtingsgesprekken en trainingen met als doel ‘gevaarsignalen’ te kunnen herkennen en hiernaar te handelen. Dit varieert van:

Het doorlopen van de ‘vaste’ dagelijkse gewoontes die een risico kunnen vormen:

voorspelbaar gedrag
gelegenheid maakt de dief
optimaal gebruikmaken van de aanwezige veiligheid- en beveiligingsmaatregelen
hoe gaat uw personeel om met vertrouwelijke informatie, toegangsmiddelen, clean desk, ect.

Hoe gaan uw gezinsleden en personeel om met verdachte en ongewenste situaties:

 • wat is verdacht gedrag
 • babbeltrucs
 • verdachte telefoongesprekken
 • media aandacht

Hoe te handelen in een noodsituatie:

 • woninginbraak
 • carjacking, homejacking
 • overval
 • brand

Waar schuilen de risico’s en gevaren bij het gebruik van het internet en sociale media en hoe kunt u daar op een veilige manier gebruik van maken:

 • wifi gebruik
 • cybercrime
 • identiteitsfraude
 • ongewenste e-mails

In overleg kan er een passend programma voor uw gezin en/of personeel worden opgesteld gericht op uw persoonlijke situatie en wensen. Een security briefing en/of security awareness training wordt bij voorkeur gegeven in huiselijke sfeer.

Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiligers moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever…

PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans…

OBSERVATIE TECHNIEKEN

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer.

CONFLICTHANTERING

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebbe

ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens...

RED TEAMING

Red Teaming is uitermate geschikt middel om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren…

EHBO, BHV EN REANIMATIE

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken..

VEILIG OP DIGITALE SNELWEG

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende...