Red Teaming

Red Teaming is een methodiek, ontwikkeld door het Amerikaanse Ministerie van Defensie en uitermate geschikt om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren, methodes en systemen van een onderneming te toetsen.

Doordat medewerkers binnen een onderneming ‘normaal gesproken’ zelden aan dreigingssituaties worden blootgesteld, wordt er vaak alleen aandacht besteed aan incidenten zoals brand- en ontruimingsoefeningen. Hierbij wordt getraind om verdere escalatie van het ontstane incident te voorkomen.

Bij een Red Teaming assessment gaan wij een aantal stappen terug en wordt er vanuit een professioneel oogpunt bepaald, of de bestaande veiligheids- beveiligingsmaatregelen en procedures effectief en efficiënt worden geïmplementeerd en waar eventuele verbeterpunten binnen de organisatie liggen.

Hierbij worden onder andere de volgende elementen uitgebreid geanalyseerd:

 • fysieke maatregelen
 • alertheid beveiligingsfunctionarissen
 • toegang tot het verkrijgen van gevoelige informatie
 • onderkennen van verdachte signalen
 • actie- en reactiesnelheid nadat verdachte indicaties zijn onderkend

Voordelen van Red Teaming:

 • inzicht in de mogelijkheden van de tegenstander om de organisatie aan te vallen
 • herkennen van signalen en mogelijkheden
 • identificeert zwakke plekken binnen de organisatie
 • voorkomt analytische fouten zoals: spiegelen, selectief waarnemen en tunnelvisie
 • geeft inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van de bestaande maatregelen
 • Beveiligingsmaatregelen zijn pas effectief wanneer deze zijn opgenomen in het dagelijkse bedrijfsproces.

Een Red Teaming assessment is maatwerk. Onze aanpak is geheel afgestemd op de organisatie die het aanvraagt, met realistische scenario’s en als doel het beveiligingsbewustzijn te vergroten.

Red Teaming is het meest effectief wanneer het wordt uitgevoerd door onafhankelijke experts. Zij hebben de kennis, zien de mogelijkheden van de ‘tegenstander’ en leggen hierdoor de ‘zwakke plekken’ binnen de organisatie bloot. Hierbij maken wij gebruik van het drie poorten / drie fasen model waar de ‘tegenstander’ ook gebruik van maakt.

Alle bevindingen voortkomend uit een Red Teaming assessment worden in een rapportage vastgelegd en aan u ter beschikking gesteld. Onderdeel hiervan zijn de aanbevelingen om de structuur van uw onderneming te verbeteren. Het assessment zal worden afgesloten met een eindevaluatie.

Voordat een Red Teaming assessment wordt ingezet zal er een geheimhoudingsverklaring worden opgesteld en door onze medewerkers worden ondertekend.

Realisatie van eventueel noodzakelijke aanpassingen en te treffen maatregelen, die te allen tijde proportioneel zijn en afgestemd op de wensen van de opdrachtgever, kan GS Security Services geheel voor u verzorgen zonder haar onafhankelijkheid te verliezen.

Wilt u liever eerst een persoonlijk gesprek zodat u beter in staat bent of een Red Teaming assessment echt iets voor u of uw organisatie is, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiligers moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever…

PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans…

OBSERVATIE TECHNIEKEN

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer.

CONFLICTHANTERING

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebbe

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

EHBO, BHV EN REANIMATIE

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken..

ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens...

VEILIG OP DIGITALE SNELWEG

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende...