PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans pas gereageerd na ongewenste gedragingen. Hierdoor gaat veel kostbare tijd verloren en is er vaak sprake van schade. Bij proactief beveiligen is het motto: ‘voorkomen is beter dan genezen’

Tijdens de training leren medewerkers wat verdacht gedrag is, hoe men het herkent en wat aanwijzingen kunnen zijn waarbij proactief optreden vereist is. Hierbij voorkomt men incidenten of calamiteiten in een zo vroeg mogelijk stadium.

Proactief beveiligen is meer dan alleen een training volgen. Het is geen trucje dat even aangeleerd wordt. Het kunnen waarnemen, luisteren en communicatieve vaardigheden zijn hierbij van essentieel belang.

De training Predictive profiling is onder andere bestemd voor (persoons) beveiligers, security hosts en receptionistes. Na deze training zijn medewerkers bekend met de methodiek van Predictive profiling. Zij kunnen nu ten aanzien van een persoon, object of een situatie, een dreigingsassessment uitvoeren en kunnen proportioneel en adequaat hiernaar handelen.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • hoe gaat iemand met een kwade intentie te werk
 • waarnemen, luisteren en communicatieve vaardigheden
 • hoe herkent u afwijkingen van de normale situatie (in personen, voorwerpen en situaties)
 • hoe u door middel van het stellen van de juiste vragen (Security Questioning)
 • achter de intentie van de betreffende persoon komt
 • wat is het verschil tussen dreigingen en risico’s
 • op welke wijze u een dreigingsanalyse kunt maken
 • hoe te handelen in geval van een dreiging
 • de werking van het drie poorten / drie fase model
 • op welke wijze u door middel van Red Teaming de zwakheden in de beveiliging
 • inzichtelijk kunt maken en nieuwe aanvalsmethoden kunt ontdekken voordat
 • personen met de kwade intenties dat doen
 • waarom Predictive profiling hand in hand gaat met gastvrijheid en hospitality
 • op welke wijze u de methodiek kunt implementeren binnen uw eigen organisatie
 • De inhoud en duur van de training kan in overleg worden samengesteld. Het theoretische gedeelte omvat twee dagdelen, maar kan worden uitgebreid met praktijktrainingen.

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Wilt u liever eerst een persoonlijk gesprek zodat u beter in staat bent of de training Predictive profiling echt iets voor u of uw organisatie is, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiligers moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever…

OBSERVATIE TECHNIEKEN

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer.

CONFLICTHANTERING

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebbe

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

RED TEAMING

Red Teaming is uitermate geschikt middel om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren…

EHBO, BHV EN REANIMATIE

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken..

ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens...

VEILIG OP DIGITALE SNELWEG

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende...