Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiliging is maatwerk en vraagt om beveiligers die hun mannetje kunnen staan in raad en daad. Zij moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever. Onzichtbaar als het kan en daadkrachtig als het moet!

Tijdens de opleiding worden er kennis en vaardigheden aangeleerd, zodat de persoonsbeveiliger in de praktijk probleemloos kan opereren en inspelen op steeds wisselende omstandigheden.

De gehele opleiding wordt verzorgt door docenten met ruime ervaring in de persoonsbeveiliging, zowel nationaal als internationaal.

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die als persoonsbeveiliger, zelfstandig of bij een beveiligingsbedrijf wil gaan werken.

Vooropleiding:

 • Diploma Beveiliger niveau 2, of een door SVPB daaraan gelijkgesteld diploma.
 • Geldig rijbewijs B

Opleiding:

 • Zelfstudieprogramma met e-learning ondersteuning.
 • U bepaald zelf het studietempo.
 • Wij zijn dagelijks beschikbaar om u te ondersteunen, sturen u studieopdrachten, toetsen de vorderingen en geven feedback.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

 • Basis- en wetskennis persoonsbeveiliger
 • Persoonsbeveiligingstechnieken

Examens:

 • Theorie-examen (multiple choice)
 • Praktijkexamen (open werk – schrijven van een beveiligingsplan)

De examens worden afgenomen door de Stichting Vak-examens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). Wij verzorgen de gehele aanmeldingen voor de SVPB examens.

Certificaat

Nadat u beide examens met goed resultaat heeft afgerond, ontvangt hiervoor het wettelijk erkend certificaat persoonsbeveiliger. Ook heeft u recht op de aantekening persoonsbeveiliger op het grijze legitimatiebewijs. U bent nu geheel voorbereid om als persoonsbeveiliger in Nederland aan de slag te gaan.

Start opleiding

Na aanmelding ontvangt u twee lesboeken en kunt u direct van start met het e-learning programma.

Praktijkdagen

Eventueel kan de opleiding uitgebreid worden met een aantal praktijktrainingsdagen. U kunt hierbij denken aan:

 • in- en uitstapprocedures
 • formatielopen
 • bomverkenning aan voertuigen
 • gebruik van communicatiemiddelen
 • observatie training

In overleg kan er een passend programma voor een praktijktraining worden samengesteld. Dit kan variëren van een dagdeel tot een realistische oefening waarbij een ‘VIP’ voor een dag – of aantal dagen – begeleid / beveiligd wordt en alle facetten van persoonsbeveiliging aan bod komen.

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de opleiding Persoonsbeveiliging of wenst u meer informatie, dan kunt u geheel vrijblijvend gebruikmaken van het onderstaande inschrijfformulier

Aanmelden

PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans…

OBSERVATIE TECHNIEKEN

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer.

CONFLICTHANTERING

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebbe

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

RED TEAMING

Red Teaming is uitermate geschikt middel om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren…

EHBO, BHV EN REANIMATIE

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken..

ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens...

VEILIG OP DIGITALE SNELWEG

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende...