observatie technieken

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer te herkennen en tijdig hierop actie te ondernemen, is een preventieve observatie een uitermate geschikte veiligheids- beveiligingsmaatregel.

Het doel van de training Observatietechnieken is om de cursisten tools te geven waarmee zij in staat zijn een professionele observatie uit te voeren. Zowel statisch als dynamisch en daarmee eventuele risico’s in kaart te brengen en deze tot een minimum beperken.

Door onopvallend de omgeving in kaart te brengen doormiddel van observeren, controleren, analyseren, reageren, rapporteren en indien noodzakelijk alarmeren, kunnen problemen worden voorkomen.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • uitrusting observant
 • herkennen van ongewenste situaties / personen
 • herkennen van de dreigingsfases
 • dader analyse / object analyse
 • veiligheid in relatie tot beveiliging
 • omgaan met ongewenst gedrag
 • juridische aspecten van een observatie
 • wetboek van Strafrecht / Strafvordering / Privacy
 • observatiemethoden: statisch en dynamisch
 • praktische oefeningen preventieve observatie / praktijk simulatie
  rapporteren
 • De inhoud en duur van de training kan in overleg worden samengesteld. Het theoretische gedeelte omvat twee dagdelen, maar kan worden uitgebreid met praktijktrainingen.

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Wilt u liever eerst een persoonlijk gesprek zodat u beter in staat bent of de training Observatietechnieken echt iets voor u of uw organisatie is, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiligers moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever…

PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans…

CONFLICTHANTERING

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebbe

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

RED TEAMING

Red Teaming is uitermate geschikt middel om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren…

EHBO, BHV EN REANIMATIE

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken..

ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens...

VEILIG OP DIGITALE SNELWEG

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende...