Conflicthantering

Iedereen raakt wel eens in een conflict verzeild, zowel in een privésituatie als op het werk. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang u maar weet hoe er mee om te gaan. Voordat u het weet escaleert de situatie en is het oorspronkelijke verschil van mening of inzicht een echte ruzie geworden.

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebben. Je hebt dus in ieder geval een meningsverschil. Bij een conflict speelt er echter meer dan alleen de inhoud of de kwestie op zich. Een conflict ontstaat als mensen in een meningsverschil niet meer naar elkaar luisteren en niet zomaar tot een oplossing kunnen komen. Dat komt omdat emoties en/of botsende karakters een rol spelen. Het wordt dan erg lastig vriendelijk te blijven en naar de ander te blijven luisteren. Toch is dat vaak wel de weg naar de oplossing.

Tijdens de training conflicthantering komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • verschillende vormen van agressie
  • verbale en non- verbale communicatie
  • biologische reacties op stressvolle situaties
  • verschil in conflicten
  • de positieve effecten van conflicten
  • hoe kun je met een conflict omgaan
  • handelen tijdens een incident
  • positie kiezen in een conflict
  • opvang na een agressie incident


Na deze training kunt u effectief omgaan met conflicten, de schade beperken en de positieve effecten van conflicten benutten.

Wilt u liever eerst een persoonlijk gesprek zodat u beter in staat bent of de training Conflicthantering echt iets voor u of uw organisatie is, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiligers moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever…

PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans…

OBSERVATIE TECHNIEKEN

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer.

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

RED TEAMING

Red Teaming is uitermate geschikt middel om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren…

EHBO, BHV EN REANIMATIE

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken..

ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens...

VEILIG OP DIGITALE SNELWEG

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende...