VOERTUIG BEVEILIGING

Beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen aan een voertuig kunnen dienstig zijn in het kader van zowel preventie- als reactieve beveiligingsdoelstellingen. GS Security Services kan u hierbij adviseren en indien gewenst het complete traject begeleiden.

MONITORING SERVICES

Veiligheid draait vooral om vertrouwen. Het vertrouwen dat de leverancier de kwaliteit levert die...

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

EMPLOYMENT SCREENING

U dient uit te kunnen gaan van de integriteit van uw meest ‘nabije’ medewerkers, zowel in de privé- sfeer...

PREVENTIEVE OBSERVATIE

Het doel van preventieve observatie is meervoudig en kan om verschillende redenen worden ingezet...

PERSOONSBEVEILIGING

Afhankelijk van het dreigingsniveau kan persoonsbeveiliging worden toegepast. Ons uitgangspunt...