Preventieve observatie

Het doel van preventieve observatie is meervoudig en kan om verschillende redenen worden ingezet:

  • het bezien in hoeverre er op specifieke momenten en/of locaties sprake is van ongewenste aandacht.
  • het verkrijgen van inzicht in de zwakke plekken van de getroffen beveiligingsmaatregelen.
  • het toetsen van de afspraken met de partners in de beveiligingsketen zoals politie, particuliere beveiligingsorganisatie, installateurs, e.d. Maar ook het toetsen van gedragingen van het (huis) personeel in uw directe leefomgeving.

GS Security Services kan afhankelijk van het risicoprofiel of de vastgestelde beveiligingsambitie – periodiek – preventieve observaties uitvoeren. Indien u dat wenst, of de situatie daartoe aanleiding geeft, kan een preventieve observatie overgaan in zogenaamde nabij-beveiliging.

MONITORING SERVICES

Veiligheid draait vooral om vertrouwen. Het vertrouwen dat de leverancier de kwaliteit levert die...

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

EMPLOYMENT SCREENING

U dient uit te kunnen gaan van de integriteit van uw meest ‘nabije’ medewerkers, zowel in de privé- sfeer...

PERSOONSBEVEILIGING

Afhankelijk van het dreigingsniveau kan persoonsbeveiliging worden toegepast. Ons uitgangspunt...

VOERTUIG BEVEILIGING

Beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen aan een voertuig kunnen dienstig zijn in het kader van...