Pre- Employment Screening (PES)

U dient uit te kunnen gaan van de integriteit van uw meest ‘nabije’ medewerkers, zowel in de privé- sfeer als zakelijke omgeving. Zeker dient te zijn dat deze personen geen onnodige risico’s kunnen vormen (of onbewust met zich meedragen). Daarom is een PES van essentieel belang voor uw persoonlijke veiligheid. Een goed uitgevoerd PES verkleint de kans dat zich integriteitschendingen voordoen.

GS Security Services voert een PES op drie niveaus uit:

Niveau 1

 • kritische beschouwing van de CV
 • verificatie van getoonde diploma’s, opleidingscertificaten en getuigschriften
 • controle identiteit aan de hand van een geldig identiteitsbewijs
 • het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • kritische beschouwing van de door de kandidaat ingevulde vragenlijst omtrent integriteit
 • uitvoeren van een digitaal onderzoek in open bronnen
 • een controle of de kandidaat deurwaarderinterventies op zijn/haar naam heeft
 • een controle of het woonadres overeenkomt met de daadwerkelijke inschrijving
 • controle op betrokkenheid bij ondernemingen

Niveau 2

 • alle stappen van niveau 1
 • telefonisch interview met 2 referenten betreffende de laatste 5 jaar van het
 • arbeidsverleden van de kandidaat

Niveau 3

 • alle stappen van niveau 1 en niveau 2
 • veiligheidsonderzoek kandidaat

Dit betreft een integriteit- en veiligheidsinterview op het woon- en/of verblijfadres van de kandidaat, waarbij een algemene indruk wordt verkregen van de woon- en leefomstandigheden en omgevingsfactoren van de kandidaat.

GS Security Services voert een transparant screeningsbeleid. Het is van belang dat de kandidaat duidelijkheid krijgt over de te volgen procedures en toestemming verleent voor het inwinnen van informatie, voordat er een PES gestart wordt. Wij dragen er zorg voor dat dit vooraf schriftelijk wordt vastgelegd.

Uiteindelijk worden alle bevindingen van de PES in een rapportage vastgelegd en aan u ter beschikking gesteld.

MONITORING SERVICES

Veiligheid draait vooral om vertrouwen. Het vertrouwen dat de leverancier de kwaliteit levert die...

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

PREVENTIEVE OBSERVATIE

Het doel van preventieve observatie is meervoudig en kan om verschillende redenen worden ingezet...

PERSOONSBEVEILIGING

Afhankelijk van het dreigingsniveau kan persoonsbeveiliging worden toegepast. Ons uitgangspunt...

VOERTUIG BEVEILIGING

Beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen aan een voertuig kunnen dienstig zijn in het kader van...