Persoonsbeveiliging

Afhankelijk van het dreigingsniveau kan persoonsbeveiliging worden toegepast. Ons uitgangspunt is uw veiligheidsbeleving. Dit is altijd subjectief. Wat u als onveilig ervaart kan bij een ander als veilig voelen. Uw veiligheidsbeleving is daarom leidend bij de keuze en de vorm van persoonsbeveiliging.

De invulling van de persoonsbeveiliging kan variëren van een gecertificeerd security chauffeur tot een compleet beveiligingsteam.

Realistische risicobeheersing en proportionaliteit van maatregelen vormen daarbij de leidende uitgangspunten. Een andere belangrijke grondslag voor de keuze van maatregelen wordt gevormd door het standpunt dat eventuele inbreuken op de privacy en het gewenste levenspatroon gering zullen zijn.

Na een vrijblijvend oriënterend gesprek, adviseren wij u en stellen wij een samenhangend pakket van maatregelen op om de situatie beheersbaar te maken. Keuzes voor maatregelen zullen worden gemaakt, nadat een heldere risicoanalyse en een concrete beveiligingsambitie is vastgesteld.

MONITORING SERVICES

Veiligheid draait vooral om vertrouwen. Het vertrouwen dat de leverancier de kwaliteit levert die...

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

EMPLOYMENT SCREENING

U dient uit te kunnen gaan van de integriteit van uw meest ‘nabije’ medewerkers, zowel in de privé- sfeer...

PREVENTIEVE OBSERVATIE

Het doel van preventieve observatie is meervoudig en kan om verschillende redenen worden ingezet...

VOERTUIG BEVEILIGING

Beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen aan een voertuig kunnen dienstig zijn in het kader van...