Monitoring services

Veiligheid draait vooral om vertrouwen. Het vertrouwen dat de leverancier de kwaliteit levert die door hem is toegezegd en het vertrouwen dat u daarvoor een eerlijke prijs betaalt.

Maar weet u wat de aanwezige veiligheidsvoorzieningen u daadwerkelijk kosten? Heeft u volledig overzicht op de dienstverleningen en facturenstromen? Weet u zeker dat de dienstverleningen worden uitgevoerd zoals u heeft afgesproken en worden er geen onnodige kosten in rekening gebracht? Bent u in staat om tijdens het proces in te grijpen als het niet naar uw wens verloopt? Met andere woorden: ontvangt u rapportages na een storing of alarmering en begrijpt u of de ondernomen acties noodzakelijk waren?

Vanuit een onafhankelijke positie en de overtuiging dat het beter kan, pakken wij het anders aan: sneller, efficiënter en kostenbesparend. Zonder omzettingen van bestaande beveiligingscontracten en met uw wensen en belangen als uitgangspunt.

GS Security Services is gespecialiseerd in het monitoren van beveiligingscontracten en dienstverleningen voor particulieren en bedrijven. U kunt hierbij denken aan het monitoren van de dienstverleningen uitgevoerd door :

meldkamers / alarmcentrales
alarmopvolgingsdiensten (en de registratie van de sleuteluitgifte)
installateurs voor de jaarlijkse service- en onderhoudswerkzaamheden van de aanwezigebeveiligingssystemen zoals alarm- en camerasystemen en toegangspoorten
bedrijven voor het onderhoud en/of vervangen van de aanwezige brandblusmiddelen
Door dagelijks de rapportages te analyseren en actieve bemoeienis te hebben met de uitvoering van de dienstverleningen, bewaken wij de kwaliteit en grijpen direct in bij afwijkingen. Wij controleren de facturen, bewaken het budget en realiseren hierdoor een afname van kosten. Met dit unieke security- monitoringconcept nemen wij alles uit handen, zorgen voor een goed verloop van de processen en zijn wij uw aanspreekpunt voor alle dienstverleningen.

Dankzij onze aanpak gaat de kwaliteit van dienstverleningen omhoog terwijl de kosten dalen!

GS Security Services staat garant voor:

  • structurele controle op gemaakte afspraken met leveranciers
  • hogere kwaliteit van de dienstverleningen
  • aantoonbare kostenbesparing
  • tijdsbesparing
  • inzicht in ondernomen acties
  • betere oplossingen
  • volledige transparantie

U ontvangt van ons periodiek een actueel en duidelijk overzicht met alle meldingen en ondernomen acties. In dit overzicht wordt duidelijk aangegeven hoe de beveiligingsorganisaties presteren en waar wij tijdens processen hebben ingegrepen. Naast het inzicht in de kwaliteit van de dienstverleningen krijgt u ook inzicht in de gemaakte kosten.

Bent u niet tevreden over uw huidige leverancier(s) en overweegt u over te stappen? GS Security Services heeft een breed netwerk van landelijke en lokale partners. Wij kunnen het gehele proces uit handen nemen en verzorgen de overgang naar een nieuwe leverancier vanaf sleuteloverdracht tot en met de facturatie.

Uiteraard opereren wij volledig onafhankelijk en uitsluitend in uw belang.

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

EMPLOYMENT SCREENING

U dient uit te kunnen gaan van de integriteit van uw meest ‘nabije’ medewerkers, zowel in de privé- sfeer...

PREVENTIEVE OBSERVATIE

Het doel van preventieve observatie is meervoudig en kan om verschillende redenen worden ingezet...

PERSOONSBEVEILIGING

Afhankelijk van het dreigingsniveau kan persoonsbeveiliging worden toegepast. Ons uitgangspunt...

VOERTUIG BEVEILIGING

Beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen aan een voertuig kunnen dienstig zijn in het kader van...