Training & Opleidingen

EHBO, BHV en Reanimatie (AED)

Uit gegevens van het Rode Kruis is gebleken dat de meeste Nederlanders niet weten hoe te handelen bij ongelukken. Dat is zorgwekkend, zeker als u zelf in een situatie terecht komt en direct adequate hulp nodig heeft.

Hierbij wordt vaak over het hoofd gezien dat werknemers zoals personal assistants, chauffeurs en huispersoneel ook een bijdrage kunnen leveren aan deze vorm van veiligheid voor uw gezin.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en omgevingsrisico’s kan de inhoud van de trainingen worden aangepast. U leert verantwoord te handelen bij ongevallen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • het behandelen van kinderen
  • huishoudelijke risico’s zoals brand- en andere wonden, vergiftiging, verstikking, elektriciteitsongevallen, etc.
  • stoornissen van het bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop
  • hartstilstand (u leert en/of traint te reanimeren en het bedienen van een AED)

Een volledige opleiding met als doel het behalen van het diploma EHBO, BHV en/of Bedienaar AED behoort tot de mogelijkheden.

De locatie van deze trainingen wordt in nader overleg met u bepaald. Trainingen in huiselijke sfeer behoort tot de mogelijkheden.

Schrijf je in

Persoonsbeveiliger

Persoonsbeveiligers moeten zich naadloos kunnen aanpassen aan de leefomgeving van de opdrachtgever…

Lees meer

PREDICTIVE PROFILING

Proactief beveiligen is eigenlijk het tegenovergestelde van traditioneel beveiligen. Daar wordt doorgaans…

Lees meer

OBSERVATIE TECHNIEKEN

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen en aantastingen van de persoonlijke levenssfeer…

Lees meer

CONFLICTHANTERING

Een conflict is een situatie waarin twee of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen hebben…

Lees meer

SECURITY AWARENESS

Een ‘vaste dagelijkse woon- werkomgeving’ vraagt om een zekere mate van gerichte alertheid...

Lees meer

RED TEAMING

Red Teaming is uitermate geschikt middel om vanuit het perspectief van de ‘tegenstander’ de structuren…

Lees meer

ZELFREDZAAMHEID BIJ BRAND

Woningbranden worden vaak veroorzaakt door menselijk handelen. Een brand kan ontstaan tijdens...

Lees meer

VEILIG OP DIGITALE SNELWEG

Het gebruik van internet en sociale media als Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc., biedt ongekende...

Lees meer